Jednostránkové profily

 

 

Jak používat jednostránkové profily
Jednostránkové profily se dají využít mnoha různými způsoby. Zde vám nabízíme výběr z možností využití, které se velice dobře osvědčily.
Při prvním setkání odborníka s dítětem nebo dospívajícím. Může být velice příjemné se s dítětem nebo dospívajícím seznámit právě prostřednictvím jednostránkového profilu. Začínáte totiž tím, že se zaměříte na to pozitivní, zatímco současně získáte opravdu užitečné informace o tom, jak můžete dané dítě ze své pozice nejlépe podpořit.
Jsou zvláště užitečné při práci s dětmi a dospívajícími s postižením, zejména pokud mají kombinované postižení a nemají formální systém komunikace; můžete se tak o nich mnohé dozvědět. Je to způsob, jak naslouchat dítěti nebo dospívajícímu, a současně je to také dobrý výchozí bod pro práci s nimi. Například pokud jednou z věcí, kterou dítě nebo dospívající opravdu miluje, je poslouchat Westlife, je to pro vás dobrý tip, že tuto aktivitu můžete začlenit do vaší společné práce.
Když se skupina dětí setkává poprvé, jsou hry a profily skvělé na seznámení se, vytvoření soudržnosti ve skupině a podporu jejich vzájemných vztahů a pochopení jeden pro druhého

Jsou výborné pro děti a dospívající, jejichž život se hemží odborníky, případně pro ty děti a dospívající, kteří často přecházejí z jednoho prostředí do druhého. Profil může cestovat s nimi a pomoci odborníkům, kteří s nimi pracují – řekne jim totiž hned od počátku jejich spolupráce úplně přesně, co má dané dítě rádo.

Některé školy využívají jednostránkové profily, aby se dozvěděly důležité informace o všech svých žácích; následně je pak mohou začlenit do plánů na rozvoj školy. Například jedna škola položila všem svým žákům otázku: „Co máš opravdu rád/a?“. Škola se snažila najít klíčová témata, která následně začlenila do prohlášení o svém poslání a zohlednila při zpracovávání osnov. Hodně dětí uvedlo, že má rádo sluníčko a hraní si venku, proto tato škola zahrnula do svého vzdělávacího programu více venkovních aktivit.

Naprosto úžasně mohou fungovat i u dospěláckých pracovních týmů! Pokud si každý z vás vytvoří tento účelově zaměřený profil, zjistíte, jak se v práci můžete navzájem podpořit. Při pracovní poradě je možné jej využít jako velice příjemnou teambuildingovou aktivitu.

 

Tipy a rady
 
Jednostránkové profily je možné sestavit přímo s dítětem nebo dospívajícím a s lidmi, kteří je opravdu dobře znají – nejlépe jak s rodinnými příslušníky, tak s podpůrnými pracovníky.
Způsoby shromažďování informací hodně závisejí na konkrétním člověku: můžete si vyfotit věci, které má dané dítě rádo, nebo si o nich vyrobit plakát, nebo můžete vytvořit plakát o tom, jak vypadá dobrý a špatný den dítěte, případně si všechny tyto věci můžete ztvárnit dramaticky.
S některými dětmi, nejspíše asi s těmi, které nemají komunikační systém, můžete strávit nějaký čas na místě, které mají rády, s lidmi, které mají rády a kteří je dobře znají, a můžete pozorovat, co je těší a jakou podporu by potřebovaly.
Informace v rámci skupin se dají získat také pomocí různých her a aktivit: například ve skupině si v kroužku posíláme míč a ten, kdo míč právě drží, řekne nebo předvede, co má opravdu rád; nebo si každý připne na záda papír a vzájemně si píšete na záda, co se vám na daném člověku líbí a co na něm obdivujete. Informace pro jednostránkový profil se dají získat opravdu mnoha různými způsoby, s využitím spousty různých her a aktivit
Pokud potřebujete radu nebo nápady, ozvěte se nám!